cmnd nữ trắng chưa fix

Đăng ký để được tư vấn gói vay với lãi suất THẤP NHẤT. Hiện nay khách hàng có thể dàng dàng vay tiền qua hai hình thức đó là: Vay trả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày