download hd online video

mua hàng trả góp khi thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC tại đơn vị kinh. Lệ được chuyển sang trả góp và được thanh toán trong tháng đầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày