số điện thoại thế giới di đông

Chuyển đến Hồ sơ xóa chấp-giải chấp theo quy định của pháp luật -. ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường. Xóa thế chấp ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày