giay chung minh nhan dan gia

Lãi suất vay Ngân hàng ACB hiện nay là bao nhiêu?. để trả nợ thêm vào thì tính ra tổng số tiền lãi mà khách hàng phải trả thấp hơn rất nhiều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày