thủ tục làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Đại gia Phúc Xo gần đây nổi tiếng là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Phúc XO có những thú chơi và suy nghĩ khác lạ và anh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày