mua tiểu thuyết

sinh năm 1990, và là trai thẳng 100%.. em cần anh chị giúp 1 khoản tiền nhỏ.. , Em từng đi như thế với 2 người, nên em tin mọi chuyện đều ổn. hàng họ em ok.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày