vay tiền vietcombank 2018

Hại: Chẳng có thứ gì trên đời là miễn phí cả, việc vay tiền lại càng không... mua trả góp điện thoại, xong đem rao vặt bán đi, lấy 1 khoản tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày