kho sim viettel cam kết số

Listen to Dung Buoc Giang Ho Remix by Luong Gia Huy - Sen Bay 2. Deezer: free music streaming. Discover more than 53 million tracks, create your own.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày