ngan vang tieu thu tap 8

Mình vào Drive, như thường lệ, kiểm tra hết các mục thì ở mục ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI TÔI có một file mà file đó mình tải từ máy tính lên sao lưu vào thư mục Công.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày