http://cic.tpb.com.vn

Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi lương nhân viên trên 20 có phải chuyển. của nhân viên trên 20 triệu đồng thì vẫn có thể chi trả bằng tiền mặt chứ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày