bài giảng bài 22 lịch sử 12

Người hỡi anh đang làm gì đó. Tại sao anh lại tỏ ra hững hờ. Phải chăng anh đang chung bước cùng ai. Nên anh không thể nào nói chuyện với em. Nào có anh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày