tra cứu thông tin tiền điện nam định lãi suất vay vpbank - lãi suất vay vpbank:

... siêu thị Điện máy XANH hân hoan giới thiệu thành viên mới tại Sơn La. Đăng Ninh, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày