co kiem ky đam tap 1 hoa giấy đỏ nhung

Thẻ tín dụng VPLady là một trong những thẻ tín dụng hoàn tiền đặc biệt dành. khúc hạng thẻ và các thông tin khác như số hotline VPBank, chữ ký chủ thẻ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày