giay bit

Hiện có khá nhiều công ty tài chính, tổ chức tín dụng đang áp dụng cho vay tín chấp theo đăng ký xe hay cà vạt xe máy, khách hàng vay vốn không cần để lại xe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày