tổng đài viettel quy nhơn

Triệu chứng, nguyên nhân và các phòng, chữa trị Bệnh nấm cá cảnh, Các loại. dùng để chỉ chung cho những loại nấm lây nhiễm trên da, vây và miệng của cá.. dính lại với nhau bởi chất nhầy và trên đó cũng xuất hiện các đốm. thối mang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày