hồ sơ tín dụng doanh nghiệp

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ ngày 19/11/2019; Lãi suất tiền USD áp dụng từ 17/03/2017. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG. Lãi suất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày