ứng dụng ghi chú trên win 10

Bài hát : Dừng Bước Giang Hồ Sáng tác : Hoàng Trọng Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu) Album nhac Trữ Tình ,tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày