vay tiền tín chấp qua lương

Tìm hiểu cách tìm ra phiên bản hệ điều hành Windows mà PC của bạn đang chạy.. đang chạy, hãy nhấn phím logo Windows + R, nhập winver trong hộp Mở, rồi chọn OK.. Chọn nút Bắt đầu > Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu .. vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt, rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày