hdsaigon vay tieu dung - hdsaigon vay tieu dung: tima bạc

Gói gửi tiền ngân hàng Phương Đông chia thành 2 gói chính là gói dành cho doanh nghiệp và gói gửi. Bảng lãi suất của ngân hàng OCB theo mệnh giá VNĐ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày