dang ki mang mobi 1 ngay

Nhân viên mới - Cần làm gì đề vượt qua áp lực công việc trong thời kỳ.. Sự Thật về công việc là một Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng SA của Maritimebank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày