tuyển dụng tại kiên giang

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit)–Nha Trang, Khánh Hòa. [Khánh Hòa – TP Nha Trang] Ngân hàng Vietinbank – Chuyên Viên Tư Vấn Bảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày