có nên vay tiền mua đất kinh doanh

Vay vốn theo hình thức tín chấp là khách hàng không cần đặt hay thế chấp bất cứ tài sản gì tuy nhiên bạn vẫn cần chứng thức được về nghề nghiệp hiện tại,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày