tài sản thế chấp có được góp vốn

Xem Đi Xem Lại Cả 1000 Lần Mà Vẫn Không Nhịn Được Cười - Phần 3. dung cốt truyện thông minh nhưng nghe giọng bắc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày