có khoảng 300 triệu nên mua xe gì ứng dụng keeng của viettel

E có vay tiền bên Home credit em vay 20 triệu đồng.. mối quan hệ vay mượn, việc bạn không tiếp tục thanh toán tiền cho Công ty đã. Việc phía công ty Home Credit gửi hồ sơ để kiện bạn đòi nợ là có căn cứ của pháp luật,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày