các gói đăng ký gọi của viettel 2018

Dịch vụ nạp tiền từ 20 ngân hàng trên toàn quốc 24/7, chỉ trong vài phút.. dụng dịch vụ hoặc muốn trở thành đại lý phân phối sản phẩm thẻ do Mobivi cung cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày