mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Rút tiền thẻ tín dụng VPBank như thế nào? mở thẻ tín dụng nào để được miễn phí rút tiền mặt? là. Bạn có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng trong lúc khẩn cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày