phong tro gia re o nguyen oanh go vap

Cho vay tiêu dùng không TSBĐ - Cán bộ, Công chức, Viên chức. Tín dụng hưu trí. Vẫn hưởng lãi suất cao trong khi tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày