hồ sơ tín dụng tiếng anh là gì tiền của tôi

Khách hàng có hộ khẩu tại Thành phố Hải phòng. Quận Hồng Bàng. Mượn tiền bằng sổ hộ khẩu; Vay tiền nóng TƯ NHÂN. Vay theo hóa đơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày