dai voa vn

có bán máy đổi trả (máy cũ giá rẻ) là máy đã được bán ra tại Thế Giới Di Động , khách hàng sử dụng cảm thấy không phù.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày