bưu chính viettel an giang tuyển dụng 2018

Tiện ích. Đáp ứng tất cả nhu cầu tiêu dùng. Hồ sơ đơn giản, lãi suất vay cạnh. Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu; Hộ khẩu/Giấy, sổ tạm trú của người vay và của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày