vay nong co tien lien

Thông qua tổ vay vốn, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở. vay của Agribank, anh đã đầu tư trồng 1,7 ha dứa, chăn nuôi 7 con bò thịt, nuôi dê.. các thành viên trong Tổ vay vốn được Agribank hỗ trợ vốn để đầu tư.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày