váy họa tiết hình khối

THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN. 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 58/2014 quy định điều kiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày