hợp đồng cho vay không thế chấp

Do đó, vay tiền 5 triệu đồng tại Tima đã trở nên đơn giản hơn với các hình thức. Vay tín chấp theo lương: Chỉ cần bảng lương/ Sao kê lương ngân hàng/ Hợp. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp là hữu ích cho bạn trong việc lựa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày