cho vay lãi tháng

Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh của cơ quan có. Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận. thể khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND theo quy định chung như đối.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày