tu muon cho thue nha dat bien hoa

Tổng hợp các mẫu hợp đồng Dịch Vụ và hợp đồng mẫu Dịch Vụ cho các bạn tham khảo.. Lượt xem: 949. Hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng. Lượt xem: 2029. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày