công thức tính công suất

Hầu hết các mẹ bầu đều được tư vấn sử dụng đồ sơ sinh trọn gói sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với việc mua nhỏ lẻ từng đồ mà không phải mất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày