tima vay tiền

Cách 1: Đăng ký nhận tất cả các tin nhắn khuyến mãi MobiFone. hiện là bạn có thể nhận tin khuyến mãi nạp thẻ của MobiFone nhanh chóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày