lai suat vay ngan hang techcombank

Nên đăng ký Công ty tư nhân, hay TNHH, hay công ty Cổ Phần?…. Một số lưu ý về thuế, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp,…. Một số Thủ tục khác khi thành lập công ty tại Đà Nẵng; Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng; Dịch vụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày