thủ tục ly hôn gồm những giấy tờ gì khong

CÁCH TÍNH LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG TRẢ GÓP HÀNG THÁNG. Đối với hầu hết các khoản vay của ngân hàng đều giống nhau và chúng tôi sẽ chia sẻ 2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày