ôn tập kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1

Câu Chuyện Phật Giáo Hay Nhất Về Nhân Quả và Số Kiếp Con. Nam mô a di đà phật Thật là biết ơn công kho tâm dạy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày