fpt tien giang tuyen dung

Gần đây, Đỗ Thụy vừa trở lại khi chương trình học kết thúc với thành tích bỏ túi.. Giống như chương trình Ngôi nhà mơ ước đã tồn tại 11 năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày