lai suat cho vay ngan hang nao thap nhat diễn viên chu tiển

Cho em hỏi số điện thoại của phòng nhân sự của thế giới di động ở cần thơ đi ạ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày