tải kinemaster

Em nhận [Am] ra bao năm mình không biết [Dm] yêu. Sống u [G] buồn từng ngày cô đơn héo [C] khô (xác xơ) Rồi người đã [F] đến em yêu đắm [Dm] say. Ôi tình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày