đăng ký gọi mobi tháng

Chuyển đến Điều kiện đăng ký vay - Những tiêu chí cần để làm hồ sơ vay sim viettel là: Cá nhân tuổi từ. Lưu ý: để kiểm tra thông tin sim có chính chủ hay không.. – Điều kiện để đăng ký vay tiền bằng sim viettel rất đơn giản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày