tay du ky 2 tvb tap 1

Chính sách lãi suất vay ưu đãi cố định kỳ hạn dài lên đến 36 tháng nhằm giúp khách. Vay mua ô tô mới, 7,49%/năm, 8,49%/năm, 8,69%/năm, 9,25%/năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày