xe máy giá dưới 40 triệu

Bạn chỉ cần cung cấp sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân cho đơn vị. thường, với hình thức cho vay tín chấp bằng sổ hộ khẩu và CMND,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày