tienphong bank chi nhánh các hình thức vay tín chấp hiện nay

Đề bài: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 12 ước số. Giải: Ta thấy 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3. Như vậy các lũy thừa của các thừa số nguyên tố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày