thoi gian lam giay chung minh

Mình đang chuẩn bị làm lại CMND, do bận công việc nên không biêt ở Nha Trang thì làm vào thứ mấy trong tuần. AEC ai mới làm ở Nha Trang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày