bão thời gian (2015)

tính thuế xong giảm 10% trên giá vốn 12k x 1.1 - 12 x 0.1 =12k. giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu." ---. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày