vay theo lương ocb đăng ký esim viettel online

#1 Đã gửi : 24/10/2019 lúc 07:58:36(UTC).. Chính sách hỗ trợ vay vốn này của Chính phủ hỗ trợ sinh viên rất nhiều, tuy nhiên khi về xã thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày